Innkalling til årsmøte 2016

Kjære medlemmer, venner av og interesserte i NAHA-Norge, her kommer invitasjon til høstens møte med to foredrag om norsk amerikansk historie. Møtet er åpent både for  for nåværende, tidligere og fremtidige  medlemmer.

Foredrag:

• Dr. polit. Siv Ringdal: Fra pietistiske Agder til høye hæler i New York. Om kropp og integrering blant unge migrantkvinner fra Agder i etterkrigsårenes USA.
Siv disputerte i vår for doktorgraden på UiO, og foredraget henter stoff fra avhandlingen.

• Prof. Janne Bondi Johannessen og dosent Arnstein Hjelde: Inntrykk fra prærien 2016 – om norsk språk blant etterkommere av innvandrere.
Janne er ved UiO og Arnstein ved Høgskolen i Østfold. Begge sitter i styret for NAHA-Norge

Sted: Aud. 2 på Georg Sverdrups hus på Blindern ( UB)

Tid: 26. november 2016: 11.00.

• Bli medlem!
• Gled deg til Essays!medl-mote-10
• Manuslokking til og informasjon om neste NAHA-Norge-seminar i Stavanger 2017!

Det blir enkel bevertning på møtet. Ingen påmelding, men send gjerne en melding til Ellen Vollebæk (evollebaek@gmail.com) når det nærmer seg hvis du har tenkt å komme, så vet vi hvor mye kaffe vi skal bestille ( og hvor stor kake vi skal bake )

Håper å se mange av dere i november!

Tidligere medlemsmøter
Otterstad 2004Program  
Oslo 2005:  Program
Oslo 2007Program
Oslo 2008Program
Oslo 2010Program
Oslo 2o12Program
Oslo 2013Prrogram