Årsmøtet 2016

Møtet var som vanlig åpent både for  for nåværende, tidligere og fremtidige  medlemmer.

Foredrag:

• Dr. polit. Siv Ringdal: Fra pietistiske Agder til høye hæler i New York. Om kropp og integrering blant unge migrantkvinner fra Agder i etterkrigsårenes USA.
Siv disputerte i vår for doktorgraden på UiO, og foredraget henter stoff fra avhandlingen.

• Prof. Janne Bondi Johannessen og dosent Arnstein Hjelde: Inntrykk fra prærien 2016 – om norsk språk blant etterkommere av innvandrere.
Janne er ved UiO og Arnstein ved Høgskolen i Østfold. Begge sitter i styret for NAHA-Norge

Sted: Aud. 2 på Georg Sverdrups hus på Blindern ( UB)

Tid: 26. november 2016: 11.00.

 

 

Tidligere medlemsmøter
Otterstad 2004Program  
Oslo 2005:  Program
Oslo 2007Program
Oslo 2008Program
Oslo 2010Program
Oslo 2o12Program
Oslo 2013Prrogram

 

 

 

 

 

Advertisements