[For information in English on hotel booking, please see bottom of page.]

NAHA-Norge-seminar XIII går av stabelen i Stavanger 21.- 24. juni 2017. Det har som tema Migration, minorities and freedom of religion.

20160831-nr6-1NB! Nyheter! Se under.
Sesjonsprogram
Foredragsprogram
Info-ark med generell info
Sammendrag av foredrag
Registreringsark

Seminaret blir halde på Stavanger katedralskole, Kongsgård.

Sjå info-arket for opplysningar om seminaravgifta, som vil inkludera måltider og diverse fellesutgifter. Seminaravgifta er låg grunna sponsorstøtte. For dei som ikkje kan delta på heile seminaret, vil vi tilby dagpakkar. Hotell må bestillast direkte av den enkelte. Vi har inngått avtalar med tre hotell:

Thon Hotel Maritim med prisar for standard, enkeltrom 1164 kr (onsdag-fredag) og 1095 kr (fredag-laurdag) og for superior rom 1449 kr (onsd.-fred.) og 1395 kr (fred.-laurd.) For doble rom 200 NOK i tillegg. Alle prisar inkluderer frukost. Gi opp referansenummer: 24453750 for booking av hotellrom Thon Hotel Maritim.

Thon Hotel Stavanger, Klubbgata 6, 4013 Stavanger ref nr. 24698515
Pris for enkeltrom (tillegg for dobbeltrom: kr 200 pr natt):
Standard rom:   kr. 1295 pr døgn fra onsdag 21. til fredag 23.6. og
kr 1095 pr døgn fra fredag 23. til lørdag 24.6. Bestilling sendes til : stavanger.booking@thonhotels.no evnt. tlf.51 59 95 00

Comfort Hotel Stavanger er eit hotell med noko enklare standard som tilbyr enkeltrom 820 NOK og doble rom 920 NOK. Alle prisar inkluderer frukost. Send ev. mail med bestilling til co.stavanger@choice.no og oppgi bookingkode 1071GR001641. I e-posten treng Comfort Hotel Stavanger følgande informasjon:

Navn:
Dato for ankomst og avreise:
Romtype:
Kredittkortnummer med utløpsdato for garanti.
Hele kortnummeret og utløpsdato (MM/ÅÅ)
Dette blir kun belastet i tilfelle noen har reservert rom og ikke kansellert dette før ankomstdagen. Da belastes første natten da vi holder av rommet for ankomst.

Call for papers/manuslokking (Fristen har gått ut.)

Tidligere seminarer:
Valdres 2014:
 Freedom and Migration in a Norwegian-American Context på Quality Hotel & Resort, Fagernes 18.-21. juni 2014. Program

Decorah, Iowa 2011: Migrant journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context, Luther College, DECORAH, IOWA, USA, 14.-17. juni 2011. Program

Hamar 2009: Cultural Inventions, Transplantations and Transnationalisms, The Norwegian Emigrant Museum, Ottestad, Norway 26-28 June 2009.

Bø 2006: Migration and Memory, Norwegian-American Dimensions, Department of the Humanities and Cultural Studies, Telemark University College, Bø i Telemark, June 21–23, 2006

Bergen 2003: Norwegian Americans in a Nation of Nations, the University of Bergen, Bergen and  the Western Norway Emigration Center at Sletta, Radøy, 25 June – 28 June, 2003.  Program

Hamar 2000
Trondheim 1997
Sogndal 1994
Voss 1992
Hamar 1989
Stavanger 1986
Høvikodden 1984

 

***************************************************************************HOTEL BOOKING IN ENGLISH FOR STAVANGER SEMINAR

NAHA-Norge-seminar XIII (Stavanger 21- 24 June 2017).

The main topic is Migration, minorities and freedom of religion.

News: Program etc. see below:
General info
Session program
Talks program
Abstracts
Registration

 

https://nahanorge.wordpress.com

The seminar will be held at Stavanger Cathedral School:

http://www.stavanger-katedralskole.vgs.no/

On our website, we will soon be publishing information about the seminar fee (which includes meals and other expenses). The seminar fee is not fixed yet, because of ongoing negotiations with sponsors. For those who cannot attend the whole seminar, we will offer day seminar packages.

 

————————————————

 

 

Hotels must be booked directly by the seminar participants.

 

We have made special deals with two hotels:

 

Thon Hotel Maritim

Standard single room: 1164,- (Wednesday-Friday) and 1095,- (Friday-Saturday).

Superior room: 1449,- (Wednesday-Friday) and 1395,- (Friday-Saturday).

Double room: + 200,-

All prices include breakfast.

 

Booking reference code: 24453750

https://www.thonhotels.no/maritim

Thon Hotel Stavanger, Klubbgata 6, 4013 Stavanger ref nr. 24698515
Pris for  singel room (addition for double room: kr 200 pr night):
Standard room:   kr. 1295 pr night from Wednesday 21. to Friday 23.6. and
kr 1095 pr night from Friday 23. til Saturday 24.6. Send booking to: stavanger.booking@thonhotels.no or. phone.51 59 95 00

Comfort Hotel Stavanger is an affordable alternative with somewhat simpler standards.

Prices (in NOK pr. night):

Single room: 820,-

Double room: 920,-

All prices include breakfast.

 

Booking reference code: 1071GR001641.

E-mail:  co.stavanger@choice.no
In the mail, the hotel needs the following information:

Name:
Arrival and departure date:
Single/double room:
Credit Card number with expiration date (MM/YY)

The Credit card will only be charged if someone has reserved a room and not cancelled it before the day of arrival. In this case, it will be charged for one night.

 

https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-stavanger/