Forsidebildet har tittelen Utvandrere, og er malt av Gustav Wentzel i 1903. Det er hentet fra Wikipedia.

Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har siden 1984 arrangert 13 seminarer innen norsk-amerikanske studier. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt 15 bind i sin publikasjonsserie, som bl.a. omfatter 11 essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

NAHA-Norge inngikk i 2014 en intensjonsavtale med moderorganisasjonen i USA om  endringer i det formelle forholdet mellom de to organisasjonene. En ekstraordinær generalforsamling  avholdt 23. januar 2016 vedtok å endre på vedtektene slik at de gjenspeiler den mer selvstendige rollen den norske organisasjonen nå skal ha. Navnet ble samtidig endret til Det norsk-amerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge).