Bibliografi (Nasjonalbiblioteket)

Man kan kombinere søke, f.eks. skrive emneord lokalhistorie og så f.eks. Minnesota eller andre navn på stater man vi ha stoff fra. Det samme gjelder kirkehistorie som er et MEGET stort område i samlingen. De som er interessert i biografi, kan søke på det (510 treff) kan være oppadstigende eller synkende (år). Mange er interessert i dagbøker: 147 treff. Memoarer gir 170 treff. Det kan trunkeres med ? når det er lange ord man søker på eller ikke er helt sikkert på hvordan forfatterens navn staves. Når man gjør et søk, kommer det informasjon opp til venstre, deriblant liste over generelle emneord man kan bruke ved søk. Eventuelt kan emnene finnes her, 

Det løfterike landet (Nasjonalbiblioteket):
Inneholder amerikabrev, fotografier, kart og mye annet. Tilrettelagt av Dina Tolfsby.

Norsk i Amerika (UiO)
Har opptak av amerikanorsk språk og ellers mye av interesse for språkforskning.

NAHA Online (Northfield)
NAHA-Norges vennskapsorganisasjon.

NRK: TV-program v/ Erik Bye med Cyrus Bakkestugun 1971
D
ette programmet er svært severdig.

Litteratur om utvandringen fra Norge til Nord-Amerika
Bibliografi ved Johanna Barstad (1975).

Thor M. Andersens bibliografiske database (TMA): http://www.nb.no/baser/tma/index.html

Norwegian American Genealogical Center & Naeseth Library

Migrasjonsmuseet

 

Norsk-amerikansk samling
Veiledningen, Nasjonalbiblioteket tlf : 2327 6011, E-post: veiledning@nb.no

Norsk-amerikansk samling i Nasjonalbiblioteketuntitled1
består av materiale som berører emigrasjonen fra Norge til Nord-Amerika. Samlingen ble opprettet i 1958 da institusjoner og privatpersoner i Amerika donerte en betydelig samling bøker og skrifter til biblioteket (tidligere Universitetsbiblioteket i Oslo). Det norsk-amerikanske materialet kan inndeles i en rekke emner: emigrasjonen fra Norge og reisen til Amerika, emigrantenes liv i Amerika, innvandrerhistorie i romanform, litteraturhistorie, borgerkrigen, kirkehistorie, bygdelagene i Amerika, norsk-amerikansk presse, dagbøker og amerikabrev, biografier og emigrantsanger. Det er også en stor samling norsk-amerikanske aviser og tidsskrifter.

Tilgjengelighet
Alle dokumentene kan brukes på Lesesalen, hvor man også finner håndbiblioteket som inneholder mange viktige publikasjoner innen fagfeltet. Det må finnes to eksemplarer av en bok for at den skal kunne lånes ut. Det er anledning til å bestille fotokopier av materiale (sidepris). Nasjonalbiblioteket kan gi veiledning når det gjelder slektshistoriske oppdrag.

Materiale (bøker, småtrykk, tidsskrifter og aviser) innkjøpt etter 1990 er katalogisert i Bibsys med Deweynr. og emneord. Man kan også søke på emneord i den eldre delen av samlingen hvis man ikke kjenner navn på forfatter, tittel eller korporasjon. Emneord som kan kombineres på forskjellige måter er: norsk-amerikanere utvandring, emigrasjon, innvandring, immigrasjon, pionerliv,  vinlandsferder, borgerkrigen, dagbøker, memoarer, biografier, lokalhistorie, kirkehistorie, emigranthistorie, emigrantlitteratur, slektshistorie, foreningsliv, bygdelag, sport, kokebøker. Hvis man for eksempel ønsker å se referanser til lokalhistorie i Minnesota og ikke kjenner navn på forfatter eller tittel, kan man skrive inn emneordene i søkefeltet på ”enkelt søk” i Oria: norsk-amerikanere lokalhistorie Minnesota.

Det skal også være mulig å søke i Norsk-amerikansk samling som en bibliografi. Be om hjelp i Veiledningen på Nasjonalbiblioteket.

Litteratur om utvandringen fra Norge til Nord-Amerika ble utgitt i 1975 ved 150-årsjubileet for norsk utvandring til Amerika. Bibliografien er basert på katalogen over Norsk-amerikansk samling.

Bøker anskaffet etter 1990 er katalogisert i Bibsys. En annen kilde er basen Nordmenn i Amerika (TMA) (fritt tilgjengelig) som inneholder referanser til mer enn 50 000 dokumenter, tidsskrifter, avisartikler om eller av norsk-amerikanere i tillegg til biografisk informasjon om forfatterne.

Nettstedet Det løfterike landet / The promise of America består av en bibliografisk database med referanser til bøker, utdrag av bøker, artikler, amerikabrev, fotografier og trykk samt en fulltekstbase hvor en del av disse dokumentene er lagt inn. I tillegg inneholder nettstedet digitale versjoner av fotografier og trykk, filmmateriale og radioprogrammer. Det løfterike landet gir også tilgang til tekstversjoner av flere bibliografier og litteraturlister innen norsk-amerikana samt lenker til andre relevante databaser og nettsteder.

 Norsk-amerikanske aviser
I sin bibliografi fra 1946 oppgir O.M. Norlie navn på 570 publikasjoner. 400 av disse er aviser. Norsk-amerikansk samling har rundt 164 av disse avisene tilgjengelig på mikrofilm, se avisoversikt. Mikrofilmene kan benyttes på mikrofilmlesesalen i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Vi gjør også oppmerksom på at Nasjonalbiblioteket har fått en egen fagperson for den norskamerikanske samlingen:

Michelle A. Tisdel, PhD
Forskningsbibliotekar
Avdeling forskning og formidling
Forskningsbibliotekar
Fagansvarlig for mangfold, migrasjon & norsk-amerikana
Tel. +47 23 27 60 36
http://www.nb.no