NORWEGIAN-AMERICAN SEMINAR XIII:

Migration, minorities and freedom of religion

STAVANGER June 21-24, 2017

The 13th seminar of the Norwegian-American Historical Association- Norway, entitled Migration, minorities and freedom of religion will be held on June 21-24, 2017, in Stavanger, Norway.

The seminar welcomes a wide range of topics within Norwegian-American studies.             It marks the upcoming bicentennial of the founding of the Quaker community in 1818, and we especially welcome papers focusing on the relationship between migration, minorities and freedom of religion. We will particularly address the group perspective, including a focus on migration related to children, youth, women, Quakers and others.

NAHA-Norway encourages seminar contributions based on many academic traditions.  Topics related to literary, linguistic, and religious studies, to history, social science, fine and folk arts, and cultural studies—as well as multi- and interdisciplinary approaches— are appropriate. NAHA-Norway also emphasizes the need to see Norwegian-American studies in the context of international migration and ethnic studies in general. Presentations may be delivered in English or Norwegian, and, except for invited lecturers, should not exceed twenty minutes. We require an abstract in English for all presentations, including those held in Norwegian.

Prospective speakers are invited to submit a half-page proposal and a one-page CV to NAHA-Norway chair Nils Olav Østrem (nils.o.ostrem@uis.no) or board member Ole Jone Eide (ole.j.eide@uis.no) by January 1, 2017. Further information on the conference will be available on the NAHA-Norway website http://welcome2.no/naha-norge/ .

 

MANUSLOKKING

NAHA-NORGES 13. SEMINAR

Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet

Stavanger 21.-24.6.2017

NAHA-Norges 13. seminar, med tittelen Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet, blir avholdt 21.-24. juni 2017 i Stavanger.

På seminaret åpnes det for innlegg basert på en lang rekke tema med relevans for norsk-amerikanske studier. Seminaret markerer det kommende 200-års jubliéet for stiftelsen av kvekersamfunnet i 1818, og spesielt velkommen er bidrag knyttet til forholdet mellom migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Det vil være et spesielt fokus på gruppeperspektivet, inkludert en vektlegging på migrasjon hos barn, ungdom, kvinner, kvekere og andre.

NAHA-Norge ønsker seminarbidrag fra mange akademiske tradisjoner velkommen. Tema relatert til studier av litteratur, lingvistikk og religion, samt historie, samfunnsvitenskap, kunst- og håndverksfag og kulturstudier, samt tverrfaglige tilnærminger er alle velkommen. NAHA-Norge vektlegger behovet for å se norsk-amerikanske studier i en kontekst av internasjonal migrasjon og etniske studier mer generelt. Presentasjoner kan foregå på norsk eller engelsk og skal, med unntak for inviterte forelesere, ikke overstige tjue minutter. Et sammendrag på engelsk må utarbeides, også for innlegg holdt på norsk.

Dersom du ønsker å holde en presentasjon, må du sende ei halv sides omtale av ditt innlegg, foruten ei sides CV, til NAHA-Norges leder Nils Olav Østrem (nils.o.ostrem@uis.no) eller til sekretær Ole Jone Eide (ole.j.eide@uis.no ) innen 1. januar 2017.