Ny medlemmer er velkommen! Kontakt Ellen Vollebæk (evollebaek@gmail.com) eller bli medlem direkte ved å betale medlemskontingenten – kr. 250 – til vår bankkonto 0531.08.01811.

For medlemskontingenten får du:
• Nyheter på hjemmesiden om hva som skjer
• Gratis utgave av antologien Essays, vår publikasjon som inneholder artikler basert basert på innlegg fra seminarene som holder hvert tredje år så vel som nyskrevene artikler
• Tilgang til årsmøter med interessante foredrag
• Informasjon om seminarene som foregår hvret tredje år på ulike steder i Norge og USA.