NAHA-Norge-seminar Manuslokking / Call for papers

The Norwegian-American Historical Association, Norway (NAHA-Norge)
DET NORSK-AMERIKANSKE HISTORIELAGET I NORGE (NAHA-Norge)

last ned

Neste seminar er nr XIV, med tema: Nordisk identitetsskaping i en transnasjonal kontekst. Det vil finne sted på:
Norsk Utvandrermuseum, Stange ved Hamar, 17.-20. juni 2020
Les utlysingen her

 

The next seminar, no. XIV, with the topic Nordic Identity Formation in a Transnational Context will be held at:
Norwegian Emigrant Museum, Stange,  near Hamar, 17.-20. June 2020
Read about the call here.