Essays 2017 er nå utgitt / New Essays 2017

De som er medlemmer av NAHA-Norge, får et gratis eksemplar av denne innholdsrike boka. Andre får kjøpe den. Hovedtema er: Freedom and Migration in an American-Norwegian context. Vil du vite mer, så les her.

Those who are members of NAHA-Norway get a free copy. Others must buy it. Its main theme is: Freedom and Migration in an American-Norwegian context. Read more about it here.